Chateau GrandCastle

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania týchto stránok

 

Dopredu sa ospravedlňujeme za striktnú formálnosť a neosobný tón právneho jazyka, ktorý tiež nemáme radi, ale z právnych, finančných a poistných dôvodov sme nútení nasledujúce riadky formulovať v strohej právničtine.

Toto je zmluva mezi Vami („Vy“ „čitateľ“ „prezerateľ“) a AVANS s.r.o. / firma prevádzkujúca GrandCastle / („my“ „nás“ „AVANS“), spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Holubyho 1, 811 03, Bratislava, Slovenská prepublika, email: office@grandcastle.sk , fax +421 2 544 12 271

Všetky podmienky, sťažnosti alebo korešpondencie budú zasielané na vyššie uvedené kontaktné údaje. Za doručenie zodpovedáte Vy.

Táto zmluva upravuje užitie webových stránok na adrese https://grandcastle.sk („webové stránky“) Webové stránky sú definované ako obsah uložený na webových serveroch pod našou kontrolou, všeobecne určený jednotnými lokátormi zdrojov – Uniform Resource Locators („URL“).

Užitím týchto webových stránok (definovaným ako zobrazenie ktorejkoľvek stránky okrem úvodnej) vyjadrujete svoje zrozumenie a súhlas s nasledovnými ustanoveniami:

• Žiadne informácie obsiahnuté na týchto stránkach nezakladajú výzvu k poskytovaniu bezplatných produktov alebo služieb. Podmienky a ustanovenia sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť a sú záväzné iba v prípade formálnej písomnej ponuky zo strany AVANS s.r.o.
• Aj napriek tomu, že sme vyvinuli všetko úsilie k zaistenu maximálnej možnej starostlivosti, presnosti a správnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť, vecnú ani hmotnú, za informácie tu obsiahnuté a ani za Vaše rozhodnutia na základe nich tak jednať. Príležitostne môžeme odkazovať na webové stránky tretích strán. Aj ked sme vo výbere svojich partnerov a spoločníkov veľmi obozretní, nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah ich stránok.
• Aktívne sa usilujeme o udržanie čo najlepšieho prevádzkového stavu našich stránok, nenesieme však žiadnu zodpovednosť za technickú funkciu týchto stránok, a aj keď im venujeme primeranú starostlivosť, nie je možné nás činiť zodpovednými za neúmyselný prenos vírov alebo iného škodlivého materiálu stiahnutého do Vášho počítača. Dôrazne odporúčame, aby ste pre prehliadanie týchto materiálov používali vhodnú technickú platformu a ochranné prostriedky proti takémuto škodlivému obsahu, technicky označovanému ako malware.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, vlastní všetky autorské práva k materiálom na týchto stránkach AVANS s.r.o. Bez písomného súhlasu AVANS s.r.o. nie je dovolené obsah týchto stránok sťahovať, používať, pretlačovať alebo inak si prisvojovať.
• Akékoľvek použitie materiálu tretích strán chránených autorským právom z našej strany je neúmyselné a pokiaľ je takéto využitie príslušnými držiteľmi autorských práv zistené, všetky takéto materiály odstránime, avšak bez nároku na akúkoľvek ďaľšiu kompenzáciu.
• Vaše súkromie neberieme na ľahkú váhu. Žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, či priamo, alebo sprostredkovane prostredníctvom užitia týchto webových stránok, neposkytneme žiadnej tretej strane, okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné pre zaistenie Vami konkrétne vyžiadaných služieb tretích strán vo Vašom zastúpení.

Týmito ustanoveniami sa neriadia podmienky a ustanovenia týkajúce sa využitia našich produktov. Odporúčame Vašej pozornosti konkrétne podmienky, ktoré Vám budú môcť byť predané pri ponuke alebo potvrdení nákupu/rezervácie. V prípade akéhokoľvek konfliktu poskytnutých informácií majú vyššiu právnu platnosť podmienky týkajúce sa Vášho konkrétneho nákupu. Všetky spory sa budú riešiť podľa zákonov Slovenskej republiky.