Článok 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


Najstaršie dejiny hradu

Hrad obkolesili vodnou priekopou, vďaka čomu je hrad unikátnou ukážkou rovinného hradu na Slovensku. Jednou z jeho strategických úloh bola kontrola dôležitej obchodnej cesty nazývanej Via Magna. Prvá písomná zmienka o hrade menom Wywar, pochádza z roku 1341, v neskorších dokumentoch sa spomína aj ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hrádek. V roku 1399 cisár Žigmund Luxemburgský hrad osobne navštívil a prespal tu. V roku 1433 ho dobili Husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.

Najstaršie dejiny hradu

Hrad obkolesili vodnou priekopou, vďaka čomu je hrad unikátnou ukážkou rovinného hradu na Slovensku. Jednou z jeho strategických úloh bola kontrola dôležitej obchodnej cesty nazývanej Via Magna. Prvá písomná zmienka o hrade menom Wywar, pochádza z roku 1341, v neskorších dokumentoch sa spomína aj ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hrádek. V roku 1399 cisár Žigmund Luxemburgský hrad osobne navštívil a prespal tu. V roku 1433 ho dobili Husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.

Najstaršie dejiny hradu

Hrad obkolesili vodnou priekopou, vďaka čomu je hrad unikátnou ukážkou rovinného hradu na Slovensku. Jednou z jeho strategických úloh bola kontrola dôležitej obchodnej cesty nazývanej Via Magna. Prvá písomná zmienka o hrade menom Wywar, pochádza z roku 1341, v neskorších dokumentoch sa spomína aj ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hrádek. V roku 1399 cisár Žigmund Luxemburgský hrad osobne navštívil a prespal tu. V roku 1433 ho dobili Husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.